0.6 C
Gdańsk
niedziela, 4 grudnia, 2022

Art. 178a § 1 k.k. Jaka Kara.

Zobacz także

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu, zostałeś zatrzymany przez policję,
następnie zostało wszczęte przeciwko tobie postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Ale co to wgl. oznacza.

Co grozi za art. 178a § 1 k.k?

Jaka kara za jazdę po pijanemu?Na te pytania i inne postaram się odpowiedzieć tobie w niniejszym artykule.W art. 178a § 1 kodeksu karnego ustawodawca zawarł definicję przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. Zgodnie z tą normą, popełnia przestępstwo, kto znajdując się wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje kare grzywny, ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku kary grzywny kwestia ta został uregulowana w art. 33 k.k. Karę grzywny
ustala się poprzez ustalenie wysokości stawki oraz ilości tych stawek. Jeśli sad
wyznaczył stawkę dzienną w wysokości 100 zł oraz w ilości 20 stawek, to mnożąc 100 zł
razy 20 stawek, wychodzi grzywna w wysokości 2.000 zł. Najniższą możliwą stawką
dzienną jest wiec kwota 10 zł, zaś najwyższa 2.000 zł. W przypadku stawek limit został
ustalony od 10 stawek do 540. Oznacza to, ze najniższą standardową grzywna jest 100 zł,
największą natomiast 1.080.000 zł. Kara grzywny może być zasadzona również obok kary
pozbawienia wolności, jeśli sprawca chciał, lub osiągnął korzyść majątkowa. Należy mieć
również na uwadze, że kara ta może zostać wyjątkowo obostrzona poprzez zasądzenie
grzywny w ilości 810 stawek.Osoba nieposiadająca wiedzy prawniczej, często ma problemy z rozróżnieniem kary ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności. Pojęcia te są często stosowane zamiennie.

Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonania pracy na cele
społeczne lub też potrąceniu wynagrodzenia na cel społeczny wskazany przez sąd.
Kara ta jest zasądzana na okres od miesiąca do 2 lat. W przypadku prac społecznych,
może ona być zasądzona w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Natomiast
potrącenie z wynagrodzenia dotyczy osoby zatrudnionej. Osoba taka nie może bez zgody
Sądu rozwiązać umowy z pracodawcą. Potrącenie nie może być mniejsze niż 10 %, ani
większe niż 25 % wynagrodzenia. Ponadto w obu przypadkach osoba z zasądzonym
ograniczeniem wolności nie może bez zgody Sądu zmieniać stałego miejsca zamieszkania
oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień.

W przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. najsurowszą karą jest kara
pozbawienia wolności. Może ona być ona zasądzona do 2 lat. Najniższym możliwym
wymiarem kary pozbawienia wolności jest pozbawienia wolności na okres 1 miesiąca. Od
kary pozbawienia wolności, potocznie nazywanej „karą więzienia”, należy odróżnić
tymczasowe aresztowanie. Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym.
Nie ma ona na celu ukarania sprawcy, a jedynie zapewnić prawidłowy przebieg
postępowania. Istotną kwestią jest to, że w momencie wydania wyroku, na poczet odbytej
kary wlicza się okres stosowania tymczasowego aresztowania.

W kwestii tego, jaka zostanie zasądzona na Ciebie kara, dużo zależy oceny twojego
zachowania przez Sąd. Z tego powodu, tak istotna jest profesjonalna obrona, już od
momentu kontaktu z organami dochodzeniowymi. Skontaktuj się z nami, a pomożemy ci
uzyskać jak najniższy wymiar kary.

Poprzedni artykułRozwód Co? Gdzie? Jak?

More articles

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ostatnio dodane